UNESCO Samlingerne

 

Telefon: 2344 7110

Mail: unesco@moesgaardmuseum.dk

Hjemmeside: unescosamlingerne.dk

 

 

UNESCO Samlingerne er et undervisningstilbud, hvor man må røre, dufte, se, lytte og forholde sig aktivt til verden. Det er etnografiske genstande, der kan bruges i undervisning.

Ved at låne en UNESCO samling får skolen mulighed for på en håndgribelig måde at arbejde med uhåndgribelige størrelser som internationalisering, globalisering og tredjeverdensforhold.  

UNESCO Samlingerne rummer etnografiske genstande, som er indsamlet og etableret af fagfolk. De knapt 30 samlinger, der kan lånes nu, er indsamlet i forskellige lande, hvor Moesgaards etnografer har lavet feltarbejde, og rummer udover genstande også film, musik, billeder, baggrundstekster og forslag til temaer og aktiviteter, man kan arbejde med i undervisningen.  

De etnografiske UNESCO Samlinger blev udviklet som undervisningstilbud tilbage i 1964 og er et tilbud, der benyttes af undervisningsinstitutioner i hele landet. Samlingerne er siden blevet varetaget af De Etnografiske Samlinger, Moesgaard Museum i samarbejde med Undervisningsministeriet og UNESCO Nationalkommissionen. 

Du kan se mere om de forskellige samlinger og aktuelle nyheder her på unescosamlingerne.dk.

Her kan du også se hvordan du kan komme til at låne blandt samlingerne.

 

Besøg Moesgaard Museum

Museet åbnede i nye rammer i oktober 2014. De første udstillinger fra etnografisk afdeling  handlede om livet med de døde og kaldtes "De Dødes Liv". Udstillingerne suppleres med skiftende særudstillinger og hovedudstillingen påtænkes ændret hvert 5. år. Følg med på hjemmesiden  www.moesgaardmuseum.dk/

Udover den flotte nye bygning og udstillingerne er herregårdens park og skoven åben for publikum.

 

Moesgaard Museum,
De Etnografiske Samlinger
Moesgård Allé 15
8270 Højbjerg

Klik ind på www.moesgaardmuseum.dk

 

Moesgård Museum

De Etnografiske Samlinger