Livshjulet - genfødsel eller åndelig frihed

En guide til Buddhismen - Livshjulets verdener og symboler

 

Buddhistic Wheel of Life - Sidpai Khorlo - Photo: Jens Kirkeby

Livshjulet kaldes i Bhutan for The Wheel of Life – Sidpai Khorlo. Man kunne også kalde det genfødselshjulet. Hjulet er på mange måder essensen af den buddhistiske lære. Det fremstiller de fire sandheder: den jordiske lidelse og eksistens - dens oprindelse og årsag - slutningen og ulykkens forebyggelse - og øvelsen i at blive fri af lidelse.

 

Livshjulet findes overalt i de bhutanesiske templer og klostre, og hjemme har bhutaneserne dem hængende i husets bederum.

 

Livshjulets skræmmebilleder beskriver ondskaben og dens effekt på vores jordiske liv fra fødsel til død. Billede efter billede minder det os om, at enhver er sin egen dommer og ansvarlig for sine valg og egen skæbne.

 

Billederne fremstiller Karma - loven om årsag og virkning. Det er op til os selv at påvirke karma ved vores valg i hverdagen.

 

Denne såkaldte skæbne demonstreres af Dødens Herre - the Lord of Dead, som kraftfuldt holder vores valgmuligheder og forgængelighed fast i sine klør.

 

Livshjulets cirkel vejleder dig fra billede til billede, og viser dig, hvordan du selv kan vælge mellem den lyse sti eller den mørke sti. Hjulet leder igennem 12 sammenvævede årsager og deres konsekvenser, efterfulgt af en genfødsel i en af de seks såkaldte symbolverdenener, eller "realms". De fylder hele den inderste del af ”The Wheel of Life” eftersom de er projekteret på en flade.

 

Meningen med billederne og symbolerne er at vise en vej ud af hjulets smertefulde verdener og ud i sfæren på den anden side - at man kan gøre sig fri af hjulets evindelige cirklen. Livshjulet er tilegnet alle skabninger, der ved mørke valg stadig hænger fast i genfødselscirklen og ikke har taget de første skridt op imod frigørelsen - den fuldstændige åndelige frihed - Nirvana. 

 

 

 

Dødens magtfulde herre holder Livshjulet, som er det store symbol på forgængelighed

 

Det store monster er Yama, Dødens Herre. Han holder Livshjulet, som symboliserer hele den uendelige proces, og hvor alt er i evig forandring.

Han har en tyrs hoved, besat med en krone af 5 kranier. Hans tredie øje i panden symboliserer en stor visdom og en indsigt i den evige forandring. Nederst ses dele af hans tigerskindskappe, som symboliserer frygten. Monstrets fire fødder/klør er symboler på smerten ved fødsel, alderdom, sygdom og død.

Hjulets midte, hvorom alt sig drejer

 

Vejen, som skal følges, begynder inde i midten af hjulet. Tre dyr er symbolet på tre spirituelle farer - en gris for uvidenhed, en slange for jalousi og had, og en hane for grådighed og begær.

 

Den som ved dårlige valg begiver sig ud på ondskabens vej, følger den mørke sti ned til Helvede og grum genfødsel. Den anden vej er Lykkens Sti, som leder op til god genfødsel -  som skal ende med en endelig frigørelse fra hjulet og de mange liv på jorden - Nirvana.

 

Begge veje ses i ringen om de tre dyr i hjulets centrum: Helgener og vise mænd viser vejen op ad den dydige vej på Lykkens Lyse Sti, imens dæmoner armeret med rebløkker slæber synderne ned ad Den Mørke Sti. 

Wheel of Life, Paro Dzong - Photo Jens Kirkeby

En ældre herre studerer livshjulet ved indgangen til tempelgården i Paro Dzong