Det første billede: Uvidenhed er spirituel blindhed. Det er illustreret med en gammel og blind mand, som er faret vild.

Det andet billede viser en pottemager, som laver en potte. Potten symboliserer hans egne gerninger, hvor han altså former sin egen skæbne, sin egen karma. 

Det tredje billede skildrer et træ med en abe, som springer fra gren til gren. Det symboliserer den enorme bevidstløshed, hvormed uvidende mennesker tankeløst springer fra objekt til objekt.

Billedet leder til en forståelse af det indre og det ydre fænomen. Buddhistisk psykologi går altid efter den komplette bevidsthed.

Det fjerde billede viser en båd med to personer. Dette symboliserer navn og form, spirituel og fysisk energi, som uadskilleligt flyder på livets vandløb.

Det femte billede er et hus med fem vinduer og en dør. Dette symbolisere de fem sanser og tankeevnen, hvor den ydre verden opfattes igennem husets åbninger og indgange.

Det sjette billede, hvor en mand og en kvinde omfavner hinanden, viser kontakt og konsekvensen af sanselige opfattelser.

Det syvende billede omhandler følelserne. En person er ramt med en pil i øjet.

Det ottende billede. Kvinden tilbyder manden en drik. Billedet belyser lyst, idet man bliver stimuleret af opfattelser og følelser, som leder til tørsten efter livet.

Det niende billede viser de følelsesmæssige vanskeligheder: Lysten til beholde hvad man ønsker for sig selv. Dette er repræsenteret med en mand, som plukker frugterne på et træ.

Det tiende billede belyser forplantningen, skildret ved en smuk brud.

Det ellevte billede viser konsekvensen: forplantning efterfølges af fødsel. Der vises en kvinde, som føder i den naturlige, sammenkrøbne stilling.

Det tolvte og sidste billede viser alderdom og død. Den uundgåelige slutning på al jordisk eksistens.

Liget er indsvøbt og bæres op på bjerget, hvor gribbene og floden spreder liget vidt ud i naturen. Den døde er klar til sin næste genfødsel og fremtidige smerte i en af de seks symbolverdener.