I klosterskole
 
Igennem de sidste 400 år har det været almindeligt, at klostrene i Bhutan modtager de fattigste børn i Bhutan. Forældrene sender dem frivilligt til en uddanelse i  klostrene, fordi de ikke selv kan brødføde en stor famillie. Nogle af nutidens fattigste familier kan heller ikke betale for den lovpligtige skoleuniform og lærebøgerne i folkeskolerne. Så klosterskolerne kan være deres eneste mulighed for at give børnene uddannelse og mad.
 

I UNESCO Samlingen kan I prøve det bhutanesiske lamatøj, som rigtig mange drenge (helt ned til 5 års alderen) hver eneste dag tager på - munketøjet er en del af deres virkelighed. Se mere om munkenes tøj her.
 
Faktisk lever 4.000 børn (ud af en befolkning på kun 675.000) i klostre i Bhutan.
 
Piger bliver sendt til skoler i nonneklostre. De kvindelige lamaers tøj har nogle anderledes detaljer, men ligner meget mændenes og har de samme farver.
 
Officiellt må klostrene ikke modtage børne før de er 7 år gamle, men mange klostre modtager alligevel børn helt ned til 5 års alderen, fordi forældrene er meget fattige og desperate, fordi de ikke kan sikre børnene en uddannelse.
 

 

 

Under mit feltarbejde i Bhutan i 2009 fortalte en ældre lama på et lille kloster lidt uden for Paro om de mange børn, som kom til hans kloster: " Vi ældre Lamaer prøver at gøre vores bedste af hele vores hjerte for at få dem til at føle sig hjemme her - men det kan være svært for en 5-årig at forstå, at han ikke kan se sine forældre i mange måneder, nogle gange hele år, fordi forældrene kan bo langt væk i Østbhutan og ikke har penge til rejsen."

 

 
Selvom munkebørnene i Bhutan vokser op og lever med de andre munkebørn og lærerne i et buddhistisk fællesskab, som måske kan minde om en famillie, lider børnene på de bhutanesiske klostre et stort savn efter deres søstre og brødre og mor og far hjemme i landsbyen langt væk.
 
Bhutanesiske drenge-munke, der læser op fra de hellige skrifter i en af klostrets klasser for de yngste. Et klip udsendt af dagbladet Kuensel.
 
 
Eleverne bor flere på samme værelse. Her i et kloster med ældre studerende på universitetsniveau.
 
Sangchokhor Monastery, Paro, Bhutan - Photo: Jens Kirkeby