I skole - klasseværelset - frikvarter 

Klasseværelset i denne folkeskoles 6. klasse er beklædt med hjemmelavede tavler fra opgaveløsninger og gruppearbejder, fulde af liv og initiativ.

Tavlerne er på engelsk, fordi der kun undervises på engelsk i alle klasser. Bhutan er et land med mange lokale sprog, og man har valgt Dzongkha som fælles sprog, mens engelsk bruges som sprog til skole og uddannelse. Dzongkha er på skemaet nogle timer om ugen, hvor børnene lærer at skrive sproget rigtigt.

I klassens hjørner hænger billeder af den nuværende konges far, og i hjørnet bag lærerne ses en hylde med et lille stuealter med vandskåle og billeder af Buddha og andre lærde mestre. 

 

Skolegang og uddannelse i Bhutan

Indtil slutningen af 1950´erne var klosterskolen den eneste mulighed for uddannelse i Bhutan. De, som var heldige nok til at bo tæt på en Dzong, havde mulighed for at sende deres sønner til instruktion hos munke og gomchens. Deres mål var ikke kun at oplyse eleverne igennem lære, læse og skrive, men også en instruktion i poesi, etik og moral. For størstedelen af folket, var der ikke råd til en uddannelse i familiens økonomi. Det var få bhutanesere, som kunne læse og skrive, og det var kun mænd.

 

Det var først i 1968, at de 20 første bhutanesere færdiggjorde en uddannelse inde i landet, væk fra hovedstaden Thimphu.

 

Modernisering

 

I 1961, mens klosteruddannelse stadig var den vigtigste, begyndte det vestlige uddannelsessystem at opstå spredt i landet. Efter indførelse af landtes første 5-års-plan blev uddannelsesstrukturen opdelt i:

 

1. almen uddannelse,
2. klosteruddannelse og
3. uformel uddannelse.

 

Almen uddannelse er den mest hyppige, og ses tit som den eneste skolestruktur. Elever tilmeldes i forskellige stadier af deres liv. De, som ikke havde muligheden for at færdiggøre en almen- eller klosteruddannelse, bliver tilbudt grundlæggende læsekurser i uformelle uddannelsescentre, som findes rundt i hele landet. Derudover har 

 

regeringen iværksat en ”forsættende” uddannelse for voksne, som nu gerne vil fuldføre deres grundlæggende uddannelse.
 

Skolen i dag

 

Regeringen har udbygget det moderne uddannelsessystem fra primær til videregående niveau. De er gået fra 11 skoler i 1961 til 1.304 skoler i dag. Dertil institutter med 190.288 studerende og 6.610 lærere og professorer.

 

Raten på læse- og skrivefærdighed er nu oppe på 60 %, med en elev-overvægt af drengeEn af grundene til det stigende antal skolesøgende er forældrenes voksende forståelse af værdien af en uddannelse, og regeringens politik om at sikre alle børn adgang til uddannelse.

 

 

I skole som 6-årig

 

Børnene kommer nu i skole som 6-årige. Den formelle uddannelse i Bhutan består af Primary School (Folkeskolens 0. til 6. klasse) i 7 år og bagefter Secondary School i 6 år (7. til 12. klasse). De elever, som klare sig bedst, kan fortsætte i gymnasiet (Higher School). Oprykning fra en klasse til den næste er baseret på løbende vurdering af eleven (kig i samlingens grønne karakterbog: ”Student diary”).

 

Skoleåret går fra februar til december med en lang vinterferie. Eleverne får gratis undervisning, bøger, idrætstøj, måltider og indlogering hvor det er nødvendigt, også elever fra de landlige fjerntliggende områderDe sidste par år har moral og etiske værdier betydet mere og mere i skolen. 


Jigme Losel Primary School

- historien om en folkeskole

Eleverne kommer fra alle lag i samfundet. Skolen er anderledes end de skoler vi kender i Danmark. Forældrene hjælper med at lave mad til de fattigste af børnene, børnene arbejder med emner som citizenship og fællesskab og de er op til 40 elever i klassen.

Varighed 7:47 minutter. Engelsk tale, danske undertekster.

En film af Peter Zeuthen. Kamera Peter Thiesen, produceret af Visual Story. 

Interview med skoleleder Choki Dukpa og lærer Tshering Lham.