Skove og dyreliv

 

Warm broadleaved Forest, Eastern Bhutan - Photo: Jens Kirkeby

Bhutans reservater og korridorer

 

Store dele af Bhutans natur ligger beskyttet som nationalparker og reservater (grå områder). Mellem nationalparkerne er der sikret områder som sprednings-korridorer (grønne områder) for at sikre dyrelivets frie bevægelighed. Klik her for at læse mere om parkerne og deres meget rige dyreliv på  Bhutan Trust Fund for Environmental Conservation.

 

Stor natur

Landskabet i Bhutan strækker sig fra tundraen og gletcherne i de alpine højder over 5.000 m gennem vidtstrakte tempererede fyrre- og egeskove til den subtropiske løvskov (Broadleaved forest) under 2.000 meter over havet.

I Bhutan lever 60% af bjergskovene stadig, og trods pres fra savværker vil man overholde denne grænse. Det er i Bhutan, at Himalayas store dyre- og planteverden har et fristed, efter at så meget skov er fældet og gået tabt i nabolandene i det øvrige Himalaya.

Gennem Gross National Happiness søger Bhutaneserne at sikre træerne og dyrene for eftertiden, og det giver os andre mulighed for store naturoplevelser og en rigdom på dyr og planter i stil med Østafrika.

 

En sneleopard er blevet fanget af fotofælden oppe i højderne i det nordlige Bhutan

 

Tiger

Denne tiger (herover) blev fotograferet oppe i højderne i det centrale Bhutan i 2010. Siden har fotofælderne vist, at der lever en betstand på omkring 75 tigre fra trægrænsen oppe ved 4000 meters højde og ned til  lavlandet og grænsen imod Indien.

Halvdelen af tigrene lever i nationalparken Royal Manas NP i lavlandet helt nede ved grænsen til Indien. At de også færdes oppe i højderne over trægrænsen var en overraskelse.

Tigrene lever især af Sambar-hjorte, de små Muntjak-hjorte og Vildsvin, men tager også Yakokser og malkekvæg. 

 

Masang Gang 7194 m Bhutan - Photo Jens Kirkeby

Masang Gang

Et kig mod nord mod et af de meget høje bjerge Masang Gang på 7194 m ved grænsen mod Tibet. Bjerget rejser sig 3 kilometer over de omgivende bjerge. Det er i dette uvejsomme og kolde højland foran bjerget, at sneleoparderne holder til.

 

Sneleopard

Bhutaneserne passer på deres store bjergskove. Vildtbiologernes fotofælder i de urørte skove og på de store bjergvidder viser, at der en sund bestand af store kattedyr i Bhutan - sneleopard, leopard, træleopard og tiger. Af verdens 36 kattearter lever de 12 i Bhutan.

Den sorthalsede trane trækker fra Tibet til Bhutans sydvendte og lune dale om vinteren. Flere hundrede trækker derned i november og bliver hyldet af bhutaneserne ved ankomsten.

Muntjak

Muntjakken er en lille hjort lidt mindre end et rådyr. Den er speciel ved at have 2-3 centimeter lange hjørnetænder, som hannerne bruger, når de kæmper mod hinanden. Muntjakken er meget almindelig i Himalayas skove og er vigtig som føde for skovenes store kattedyr.

På engelsk kaldes Muntjakken også Barking deer - gøende hjort. Det er fordi dens stemme minder meget om gøende hunde, ganske som vores eget rådyr.

Takin er en gedeantilope med et mærkeligt udseende - en blanding mellem en ged og en okse og med kraftige ben som et vildsvin. Takin er udbredt i det østlige Himalaya og er Bhutans nationaldyr. Takin lever højt oppe, hvor skoven slutter, og den alpine hede begynder.